Med livets glæde i mit hjerte skaber jeg billeder, glas og keramik.

Jeg søger det enkle, det kraftfulde, det smukke - godt hjulpet af naturen og al dens væsen.
Stentøj, porcelæn, lertøj, raku og glas – hver for sig eller forenet til fælles gavn.
I mødet med materialet befinder jeg mig ofte på kanten af det mulige – her sker det uforudsigelige, og nye ideer fødes.

www.tovelorentzen.dk